בית פרופיל פרוייקטים מאמרים צרו קשר English
אשכול גנים לימן לחינוך מיוחד רמלה

אשכול גנים לימן ברמלה הוא גן המיועד עבו ר החינוך המיוחד
האשכול כולל חמש כתות גן אחת מהן סיעודית.
הגן מורכב מאגף חדש ומאגף משופץ כאשר ביניהם
אולם כניסה רב תכליתי. האשכול כולל חדרי טפולים
חדר פיזיוטרפיה, חדר ריפוי בעיסוק, חדר מוסיקה,
חדר סנוזן, מטבח וחדרי הנהלה.
המבנה נבנה בסיוע משרד החינוך, קרן שלם, קרן מורשה
וקרן זבה.

אשכול גנים לימן